Bine ati venit!

"Dragostea este cea mai înaltă realizare la care poate aspira orice fiinţă umană. Este o emoţie care cuprinde toată profunzimea inimii, a minţii şi a sufletului."
marți, 29 decembrie 2015

Paradox

În catedrala asta ţi-aş striga
violet
Că libertatea nu există
Că rodul pântecului cade
asurzitor
Şi prima palmă îmi frânge femeia
din carnea mea
Fiecare bătrân uitat e un  cavou
stradal
Pe care îl miluieşti cu privirea
până la primul colţ
Moralitate până la
gândul negru
În catedrala asta se moare încet
pe tăcute
Şi nimeni
Nimeni
Nu strânge adânc cioburile în palme

24 de ore

Ai să-mi fii fluture
Singura-mi iubire care asfinţeşte
după o zi
Castelul acela în care ne jucam
copiii zilei de mâine
E plin de paşii noştri şi de visurile
care s-au împlinit de rând
Douăzeci şi patru de idei roşii
prăfuite
De o foame care mă frânge până
la ultimul os
Mi-e sete de tot ce eşti tu
de tot ce sunt eu
În singurele 24 de ore
Pe care le-a dăruit Dumnezeu
omenirii

Remember me

Remember me
Tatuajul dintre sânii mei albi
Îţi zâmbeşte că începuturile
Sunt calde şi albe
Ca un nou-născut al cuvintelor
Totul are un sens al femeii
Care îşi simte ultimul sărut
Damnat
Toate câte au fost şi încep să fie
plâng
Remember me
Eşti ultima mea teamă
Că mâine n-am să-ţi mai nasc
îngeri

Astăzi

Astăzi nu m-am născut şi nu am scris
Despre Dumnezeu, femeie, prejudecăţi şi absolut
Astăzi nu mi-am măsurat sufletul cu privirea
Mă voi găsi mâine
Şi am să încep să trăiesc amintirile de luni cu sete
Şi ploile
Pe ele am să le îmbrăţişez femeie
Ca pe ultima dimineaţă înainte de a mă naşte
Am să te caut
Şi am să-ţi povestesc legenda
noastră cu miros de clementine

duminică, 25 octombrie 2015

Curgere

Îmi nesfârşeşti privirea
Când mi-e dimineaţă de tine
de noi de dor de dor
vei avea nevoie de-o scară albă să-mi atingi eternitatea
prelinsă de pe buzele de catifea roşie
nu-i aşa că vinul mâinilor noastre
arde dulce în singurul templu în care ne naştem din nectar
mi-e dimineaţă de tine
când îmi nesfârşeşti privirea

Solar

Vezi tu
îngerii care ne privesc de după colţul norilor
roşesc privindu-ne îngemănarea vibrantă
încălzirea asta  globară a buzelor
 va topi frigul foamea frica
vom naşte al dorului blând mister
 cuvinte lipite de adânc
şoptesc  balade albe
ştiu
vom reclădi Universul
cu-atâtea răspunsuri scrise
pe retină

sâmbătă, 24 octombrie 2015

Mi-e dimineaţă de noi

Imaginează-ţi o dimineaţă având umerii tatuaţi cu visele noastre! Adagio, iubitule, cei mai frumoşi paşi sunt cei care se întâlnesc. Paşii noştri. Te rog, opreşte ceasurile sufletelor noastre la ora 3 să adâncim lumina cerului! Mi-e sete de nectarul mâinilor noastre, ploi atemporale, născând a dorului culoare, mi-e adânc de cuvânt atingând vibranta dezlegare. Mi-e dimineaţă de noi, iubitule!

luni, 5 octombrie 2015

Începea să ningă în Sahara

Începea să ningă în Sahara
Şi
Trecătorii se opreau
Pe străzile imaginare
Notând ascuţit
Traiectoria fulgilor roşii
Dorul curucbeului alb
Mângâia alene
Inimile rotunde
Când
Începea să ningă în Sahara

luni, 21 septembrie 2015

Străini

Ne împărţeam numele în acte
Şi carnea
Până la sânge
Aşteptam
Să mă iubeşti vertical
Cu palmele tale amare
Tu
Erai orb
Şi puţin grăbit
Ca actorul din melodia Laurei Stoica
Până la sânge
Purtăm acelaşi nume
În rest doi străini
Uniţi prin gesturi

Acolo

mi-era foame şi frig
rătăceam pe străzile ochilor mei
gângurind a cald
mâinile mângâiau intunericul
cu aceeaşi speranţă
pe care o port cu mine
în zilele de marţi treisprezece
mi-era foame şi frig
căutam
acel ceva
nedefinit
măsurând arhitectural inaltimile
un fel de bildungsroman
cu final deschis
mi-era foame şi frig
până azi
în braţele tale

În numele tău

În numele tău
Se nasc
Fii
Zei
Şi dumnezei
Vertical
Sărutându-mi lobul urechii stângi
Ştii
Că în numele meu se scriu pe inimi
Războaie de carne şi sânge
Păcat originar
Pe străzi fără de început
Cu peniţa în mână
Poeţii
Rescriu istorii 
În numele nostru
Oamenii dor
Orizontal

sâmbătă, 25 iulie 2015

Prologul volumului În palma Evei


În palma Evei - viziuni caleidoscopice asupra lumii


Nataşa V. Roman este o poetă din noua generaţie, născută pe malul bănăţean al Mureşului, în oraşul Lipova. Absolventă a Universităţii "Aurel Vlaicu" Arad, specializarea Litere Română – Engleză, îşi cultivă pasiunea pentru POEZIE încă din vremea liceului, când participă la întâlnirile Cenaclului literar-artistic Muza. În decursul timpului publică poeme în diverse reviste şi volume antologice, participă la concursuri literare, care îi aduc frumoase premii şi redactează revista Muza.
În volumul (inspirat intitulat) În palma Evei, poeta reuşeşte să redea caleidoscopic fărâme de suflet şi de lume.
Eva acestor poeme deţine mai multe nume şi atribute, care se completează reciproc: Cea care naşte, Cea care ştie, Cea care (îşi) protejează creaţia, Cea care pune început bun, Maria sau Galateea (cea care dă viaţă însuşi creatorului ei, prin simplul fapt de a-l lăsa să îşi reverse iubirea asupra ei): E atâta lumină în tine, Marie / când îngerii tac a cuvânt prim (Maria).
Poezia Nataşei V. Roman pare la prima vedere o aritmetică simplă, dar esenţială pentru trăirea autentică a vieţii prin cuvânt. Cuvântul ei, cuvântul Evei, este cel care dă viaţă, este cel care adună clipa infinitului şi transformă această devenire nesfârşită în perfecţiune pură simbolizată prin cerc. De altfel, ideea căutării perfecţiunii e des întâlnită în poemele volumului de faţă, perfecţiunea luând forma cercului, luminii, iubirii, divinităţii: zorii flămânzi / de cercuri (Armonie), gândurile verzi / sunt agăţate / de câte un potir / pe care-l substitui mâinilor / făcute / să culeagă lumini (Paşi albi), Dumnezeu mângâie paşii / celor plecaţi s-asculte / Lumina (Zen), cu ochii închişi / pe sârma întinsă / femeia-dumnezeu / îţi sărută cald / tălpile (Cerc albastru), cu ochii închişi / femeia-dumnezeu cade /  în lumina sufletului tău (Cerc albastru), Dumnezeul meu e pruncul acela / născut şi răstignit / din prea mult albastru (Crez).
Subtile îngemănări cu poemele nichitiene apar răsfrânte pe alocuri, un omagiu adus Marelui Blond: în genunchi / stropii de ploaie / îmi găuresc sufletul (Creaţie), în spatele cuvintelor / ochii desculţi / sunt liberi de a fi / ei (Aripi), (ne)fiinţa mea / e-o goană / a hergheliilor de cuvinte (Doi), Nataşa V. Roman căutând să scrie o poezie nouă, capabilă să treacă de barierele hotarelor cuvintelor. De asemenea, cristalele din care este alcătuit universul poetic al Nataşei V. Roman surprind vag fascicule curcubeice soresciene: conjugăm verbul "a şti" / cu îndoite priviri (Lecţie), argheziene: în fiecare răsucire / pământul îşi înfinge / rădăcinile în cer / ploi / ploi rotunde îngemănează / braţele totemului albastru (Îngemănare) sau blagiene: până la cuvântul prim / e facerea / -aceea care geme a toate durerile lumii- / rostogolind lumina / şi carnea crescândă din nori (Înainte de). Se întrevede în acest ultim poem ideea creaţiei şi a jertfei pentru creaţie, idee prefigurată în opera lui Lucian Blaga. Amândoi creatorii de lumi cred că plămada a ceva frumos necesită un sacrificiu.
Sufletul albastru al Evei, pecete a durerii, este capabil să primească din preaplinul iubirii şi al Luminii, pregătit fiind să atingă infinitul. Numeroase versuri evidenţiază acest aspect: moartea pe cruce / e răspunsul întrebărilor / scăldate-n lumină (Lumină), după moartea pe cruce / se cade în lumină / Dumnezeu de cuvinte / în suflet albastru / porţi deschise spre infinit (Triumf).
Poezia Nataşei V. Roman este centrată pe mai multe idei poetice, aspectate cu migală prin imagini artistice inedite. Astfel, volumul debutează cu gândul  de a cuceri universul (perfecţiunea), idee sisifică până la urmă, dar reprezentând condiţia Creatorului şi, deci, neputându-se renunţa la ea nici măcar pentru o clipă: conturul alb / migrează sistematic / spre infinit (Sisif). O altă condiţie impusă Creatorului este aceea de a renunţa la mască şi la un stil de viaţă convenţional, monoton. Aşadar, pentru a-şi putea împlini destinul creator este imperios necesar să rupă masca, să renunţe la banal şi să îşi asume curajul de a fi. Acest tu însuţi reprezintă un amalgam de trăiri şi trăsături dintre cele mai diferite, care îl fac unic, fascinant şi, de multe ori, contradictoriu: definirea eului naşte / cioburi de / pluriperspectivism (Asumare).
Jocul caleidoscopic al cristalelor prin care se reflectă lumina eului este redată cu măiestrie în aproape toate poemele autoarei, ca un leitmotiv: definirea eului naşte / cioburi de / pluriperspectivism (Asumare), atâţia tu ascunşi în mine (Atingerea semicercului), lumina / ia forma / mâinilor mele (Spre cer). Dar acest joc nu este nicidecum unul gratuit. Idealul râvnit este acela al îngemănării spiritului cu trupul, al gândului cu fapta, aşa cum pâmântul este geamănul cerului, legaţi prin sânge ori prin ploi curate: sângele / e glasul care strigă / dimineaţa / noaptea / e o naştere a sinelui (Perspective), în fiecare răsucire / pământul îşi înfinge / rădăcinile în cer / ploi / ploi rotunde îngemănează / braţele totemului albastru (Îngemănare).
Ploile autoarei nu sunt doar calde şi rotunde, ci şi mute şi goale, în simbioză cu femeia care se analizează în fiecare dimineaţă şi care, trebuie, prin definiţie, să se asorteze cumva cu ceea ce e în jurul ei: dimineaţa / ploile sunt mute / şi goale / ca femeia albastră  (5 minute). De aici şi până la aducerea întregului univers în  om, transformându-l într-un microcosmos de sine stătător nu e decât un pas: în mine râde cerul / izvorul frunzelor susură / cald (Armonie), tâmpla dreaptă / înalţă cerul / în semicerc (Amala), Eva ţine-n mâini pământul / alb; sădeşte-n cer glasul / nenăscuţilor (Chintesenţa lumii), lumea tu şi restul Universului / sunteţi ea / la început de cuvânt (E).
Lupul deţine o gamă extrem de variată de simboluri, dar lumina, fecunditatea, neîmblânzirea sunt cele care răzbat cu temeritate din poezia Nataşei V. Roman, în care acest fascinant animal devine totem: toţi lupii caută / urma Marelui Alfa; (lupii) caută lumina cuvintelor (Toţi suntem lupi).
În concluzie, putem afirma categoric că volumul În palma Evei  cuprinde o poezie solară, deschisă spre căutarea Perfecţiunii, o poezie care pune accentul pe plămădirea şi protejarea a ceea ce e mai preţios în om: monada existenţială / strigă / în nisipul creaţiei (Lecţie).


Prof. Carina A. Baba
Persoanele care doresc să achiziţioneze volumul meu de poezii mă pot contacta la adresa de e-mail natired333@yahoo.com